Privacy gegevens - Vital By Nature

Vital By Nature
Ga naar de inhoud

Privacy gegevens

Speciale pagina's
AVG
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.
AVG Privacy beleid
Vitalbynature gevestigd aan Donaustraat 81 9406 SK Assen.
Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Vitalbynature.
Donaustraat 81
9406 Sk Assen
Met als doimeinnaam https://www.vitalbynature.nl die wordt gebruikt voor de webshop.
Willem Snip is de Functionaris Gegevensbescherming van Vitalbynature. hij is te bereiken via de contactformulieren op de website
Persoonsgegevens die we verwerken
Op de site van vitalbynature wordt je persoonsgegevens verwerkt doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Vitalbynature verwerkt Verder GEEN bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jouw:
Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Vitalbynature verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
_ Het kunnen leveren van bestellingen die je via onze webshop plaatst.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
om diensten bij jouw te leveren
– Wij  verwerken ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Vitalbynature neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vitalbynature ) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vitalbynature bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
Klantenbestand
Bewaartermijn: Zolang je mijn klant wil zijn
Reden Personalia:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
– mijn diensten naar jouw toe te kunnen leveren

Delen van persoonsgegevens met derden
Vitalbynature verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Vitalbynature gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen en bedrijven:
WordPress: Voor het hosten van de Website
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vitalbynature gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Vitalbynature worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer die uw browser meestuurt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt dit zelf doen in het reservering systeem.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via het contactformulier
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Sensusgilde zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Sensusgilde wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Vitalbynature neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier
Over ons
Wij selecteren met zorg mooie en gezonde producten
OPENINGS TIJDEN

U kunt bij ons 24/7  bestellingen plaatsen
Wij proberen uw bestelling z.s.m. te versturen




Vital By Nature
Terug naar de inhoud